the brinotion logo on a black background. ConTech/PropTech.
digipark.PRO / Digipark OÜ logo
Targa tellija digitehnoloogia efektiivsuse hüvanguks.

Tark Tellija

Ehitusprojekti ​meeskonna ​koostöö-​platvorm

Click Here Button with Hand Pointer.

Räägime lähemalt

Spetsiaalselt ehitussektori vajadustele kohandatud koostööd korraldada aitav lahendus mis on ühtaegu KASUTAJAMUGAV TÕHUS PAINDLIK KULUEFEKTIIVNE sulle võibolla ka juba TUTTAV
hoone 3D kujutis.
Notioni platvormi viide
Eesti riik, Kliimaministeerium, vapp

Tark Tellija on ehitatud keskkonna kujundamisel võtmerollis. Ehitatud ruumi kvaliteet sõltub üldjuhul tellija oskusest juhtida ruumi kavandamise ja ehitamise protsesse.”

Kliimaministeerium

Efektiivsus

Kvaliteet

Kasumlikkus

Kvaliteet, efektiivsus ja kasumlikkus logo.
BRINOTION logo

Lahendus tervele meeskonnale

Ole kas professionaalne ehitustöö tellija / haldaja, ehitaja või hoopis projekteerija - antud lahendus on kohandatav kõigile. Parim ​asi on selle juures see, et seda on võimalik kohendada vastavalt Sinu vajadustele, ja seda Sul kas või ise!

Lahendus sobib rakendamiseks nii konkreetsetes ehitusprojektides, kui ka olema digimuutuse vundamendiks tervele ettevõttele.

Project Management Icon

Projekti-​juhtimine

Ajagraafik, ​eelarve, ....

Project Management Icon

Objekti-​juhtimine

Ülesanded, veateated, ​kontrollid, ...

Data Management Icon

Info-

haldus

Projekti- ja varade ​infomudelid, sh BIM.

Knowledge Management

Teabe-

haldus

Sise- ja välisveebid ning ​kodulehed.

asset management icon

Varade ​haldus

Hangitavad, ​hooldatavad, ...

Valik antud platvormi poolt võimalikest toetatavatest aluspõhimõtetest ja lahendustest:

Ühtsed BIM Nõuded. ÜBN BIM nõuded
ISO 19650
ICMS International Cost Management Standard
CCI, CCI-EE, Construction Classification International
openBIM, IFC

PS! Täpsema funktsionaalsuse ja selle hinnastuse osas loe SIIT.

Hoia tegevused ​kontrolli all.

Team Members Illustration

Ühiskoostöö

Business Collaboration Icon

Modulaarsus

global data outline icon

Andmetel

põhisus

Middleware Icon

Integratsioonid

Automated Icon

Automati-

seeringud

Ai

Tehisaru

No Code Tool Glyph Icon

no-code /

low-code

TARK TELLIJA ehitusprojekti ​meeskonna koostööplatvorm & ​tööriistakast

Veateated ja ​kontrollid

Halda veateateid ja kontrollnimekirju, et ​ükski puudus ei jääks märkamata ega ​lahendamata. Tööta nende kallal koos oma ​meeskonnaga ning siduge see muu ​olulisega, nagu näiteks eelarve, ajakava ​ning varade loend.

Ajagraafik ja ülesanded

Gantt, kalender, nädalaplaan, kanban, loendid ja tabelid - kõik ​olulisemad ajaplaani vaated on kaetud! Seo need omakorda kas ​või eelarvega.

Kalender ja ​memod

Mugav ja efektiivne viis projektiga seotud ​koosolekute memode, märkmete ja otsuste ​ning seotud tegevuste jälgimiseks, kuna ​need on otseselt seotud kõige muuga, ​nagu veateated, eelarve, ajakava jne, mis ​projektis toimuvad.

Lisaks eelseadistatuna ka eelarved, ​muudatused, infopäringud, varade haldus...

...ja mitte ainult, sest see on tõenäoliselt Excel järel esimene ​lahendus, mis kohendub vastavalt Sinu vajadustele, mitte ei nõua ​vastupidist!

Ai

AI assistent

Sinu projekti / ettevõtte töövoogudesse ​integreeritud abiline.

Kõiketeadev assistent

Küsi sisseehitatud abiliselt kõike - ta teab kõike sinu projektist või ​organisatsioonist, mida Sinu meeskond on talle töö käigus jaganud!

Tekstide- ja tabelitega töö

Sinu abiline on suurepärane tööriist tekstide ja erinevate ​memodega töötamisel, olgu selleks siis ideede genereerimine, ​kokkuvõtete loomine, tekstide vormistamine või tõlkimine. See ​tehnisaru suudab neid aeganõudvaid ülesandeid tõenäoliselt ​Sinust pareminigi teha.

Nutikas teatmik

Talleta olulist infot mugavalt ja efektiivselt - assistent hoolitseb ka ​selle eest, et sellest oleks koostatud lühikokkuvõte, loodud ​märksõnad ning väljavõte olulisest infost.

...

Rakenda tehisaru enda kasuks tööle!

PS! AI teenuse kasutus on vastavalt Notion tingimustele.

Alati ​kaasas!

Laptop Computer Icon
Modern button with black empty tablet on white background fo
iphone 14 pro mockup

BRINOTION on loodud kasutades Notion platvormi. See ​integreerib teie igapäevased töörakendused üheks ja toimib ​meeskonna kõik-ühes tööruumina.


Meil on nii Notion Advanced sertifikaat, mille oleme saanud ​lahenduse igapäevase rakendamisel rohkem kui 3a pikkuse ​kogemusega, kui ka seda tugev toetav taust IT-valdkonnast. Lisaks ​on meil ekspertkogemused nende rakendamisel ​kinnisvaravaldkonnas.


Oleme seetõttu igati valmis konsulteerima nii Notion teemadel, kui ​ka selle kaasabil digimuutuste läbiviimisel. Küsi täpsemalt SIIT.

digipark.PRO / Digipark OÜ logo

Hinnastus

BRINOTION lahendus jaguneb kaheks - ​põhifunktsionaalsust sisaldavaks eel-​seadistatud “valmis-lahenduseks”, mille ​saad kohe osta, ja erilahenduseks, mis ​kohandatakse / luuakse konkreetse tellija ​vajadusi arvestades koostöös.


PS! Mõlema lahenduse puhul on vajalik minimaalselt ​Notion tasuta konto.

digipark.PRO / Digipark OÜ logo
Notioni platvormi viide
the brinotion logo on a black background. ConTech/PropTech.

Põhilist sisaldav lahendus. See on sobiv ​nii väikeprojektidele, kui ka vähem ​nõudlikumatele suurematele.

 • Ajagraafik ja ülesanded
 • Veateated ja kontroll-listid
 • Memod ja kalender
 • Eelarve
 • Infopäringud
 • Muudatused
 • Varad ja ruumid
 • Märkmik
 • Avaleht


the brinotion logo on a black background. ConTech/PropTech.

Pro

Täiendavad töövahendid ja seadistus ​vastavalt Sinu ehitusprojekti / ​organisatsiooni vajadusele.

 • Ehitise elukaare juhtimine:
  • Eelarve (EVS 885 / ICMS3)
  • Mahud (CCI-EE)
  • Ehitise tervikprojekt (EVS 932)
  • BIM nõuded (ÜBN, EVS-EN ISO 19650)
  • Varad (EVS 807)
  • ...
 • Portfoolio haldus / ERP / Siseveeb
 • Koduleht / Välisveeb

"BRINOTION - See on fantastiline! See on täpselt see, ​mida ma vajasin. See teeb protsessi palju lihtsamaks.

Parim pakkumine. Aitäh!"

BRINOTION rahulolevad kasutajad - neid on sõna ​otseses mõttes üle maailma! Tänaseks kokku 6 ​kontinendilt ja rohkem kui 19 riigist.

- Cindy Stokes, USA

Vastutav ekspert

Hendrik Park

Linkedin logo
a person in a leather jacket standing in front of a black background. Hendrik Park, digitaliseerimise ekspert ja BRINOTION looja pilt.

Digitaliseerimise ekspert,

BRINOTION tootejuht.

TalTech / Tallinna Tehnikaülikool logo
EMÜ / Eesti Maaülikool logo
McKinsey Academy tootejuhi sertifikaadi logo
ISO 19650 sertitseering

Olen diplomeeritud ehitusinsener, kellel on üle 15 aasta ​erialast praktilist kogemust alates projekteerimisest ja ​ehitusest kuni kinnisvara korrashoiuni - tervel ehitise elukaarel. ​Olen olnud senise karjääri jooksul eelarvestaja, objektijuht, ​ehituse- ja projekteerimise projektijuht ning ka kinnisvara ​haldava ettevõtte äritehnoloogia juht. Viimased viis aastat ​olengi aga olnud keskendunud ehitussektori ​digitaliseerimisele, olles muuhulgas siis ka Digitaalehituse ​klastri juhatuse liige.


Minu kirg on tuua ehitussektorisse kõige tõhusamad ​tehnoloogiad. Praegune aeg ongi ka selles valdkonnas ​erakordselt põnev, kuna tehnoloogia on muutunud nii ​võimekaks & kättesaadavaks!BRINOTION on loodud selleks, et toetada ​kinnisvara-sektori ettevõtteid nende digihüppel.


Digitaalehituse klaster logo

Koostöövõrgustik ja ​kommuun

Õigusvaldkonnas ​innovatsioonikoostöö

Partnerid

Ehitusprojekti ​eelarve ja ​töövõtjad

Aluskompetentsid

Remicon

Kinnisvara ​korrashoid

Ole kursis meie ​tegemistega:

Viide linkedin uudiskirjale.
Linkedin logo
BRINOTION logo.

Räägime lähemalt!

(+372) 58 163 712

digipark.PRO / Digipark OÜ logo
Estonia Flag Icon